Ένας άνδρας θα πλήρωνε 1000 δρχ. για κάτι των 500 δρχ. που χρειάζεται.
- Μια γυναίκα θα πλήρωνε 500 δρχ. για κάτι που κοστίζει 1000 δρχ, το οποίο όμως δεν χρειάζεται αλλά ήταν σε προσφορά