- Λουλούκα, ποιος είναι ο μικρότερος μήνας; ρωτάει η δασκάλα.
- Ο Μάιος κυρία, απαντά η Λουλούκα.
- Και γιατί σε παρακαλώ ο Μάιος;
- Μα γιατί έχει μόνο πέντε γράμματα!